Forside


[ ? ] Hjælp


/ Forside
5. Afkast, pris og leje af fast ejendom
AFK04Aktieindeks by selskab and tid. (kurs)
Kilde: Den Nordiske Børs (Københavns Fondsbørs) " AFK05Koncerntal for ejendomsselskaber efter firma, nøgletal og tid. (kr.)
Kilde: Københavns Fondsbørs AFK06Investeringsafkast (AFSLUTTET) by selskab, aktivernes afkast and tid. (pct.)
Kilde: Finanstilsynet AFK07Markedsbarometer for kontorer by leje og startforrentning, område, beliggenhed and tid. (kr./kvm./år, pct.)
Kilde: Sadolin & Albæk AFK08Markedsbarometer for butikker by leje og startforrentning, område, beliggenhed and tid. (kr./kvm./år, pct.)
Kilde: Sadolin & Albæk AFK09Markedsbarometer for lager og produktion by leje og startforrentning, område, beliggenhed and tid. (kr./kvm./år, pct.)
Kilde: Sadolin & Albæk AFK10Kapitalgevinster i løbet af året efter opgørelsestype, ejendomstype og tid. (mia. kr.)
Kilde: Danmarks Nationalbank: Working Papers 2006 - 37, Bilag 7 AFK11Forventninger til udviklingen i priser by udgivelsestidspunkt, indeks and år. (pct.)
Kilde: Det Økonomiske Råd: Vismandsrapporten " AFK15Investeringsafkast by Afkast and Tid. (Procent)
Kilde: Finanstilsynet EDF01Forventet totalt afkast by afkast, år and udgivelsesdato. (pct.)
Kilde: Ejendomsforeningen Danmarks forventningsundersøgelse " KOM01Regulerede kommuner efter Kommune og År. (Regulering)
Kilde: Ejendomsforeningen Danmark KOM01KRRegulerede kommuner by Kommune and År. (Regulerede kommuner)
Kilde: Ejendomsforeningen Danmark LEJ01Husleje i private udlejningsboliger efter område, lejeregulering, type og tid (kr./kvm./år)
Kilde: Ejendomsforeningen Danmark LEJ02Husleje i private udlejningsboliger efter opførelsesår, område, leje og tid (kr./kvm./år)
Kilde: Ejendomsforeningen Danmark LEJ03Husleje i den almene sektor efter område, ibrugtagelsesår og tid (kr./kvm./år)
Kilde: Landsbyggefonden: Huslejestatistik LEJ04Udlejningsejendommes budgetleje efter område, opgørelsesmetode og tid (kr./kvm./år)
Kilde: By & Boligministeriet (Erhvervs- og Byggestyrelsen): Huslejen, bilagstabel 1 LEJ05Husleje og huslejedifference i §5, stk.2 - ejendomme efter opførelsesår, lejetype og tid (kr./kvm./år)
Kilde: Socialministeriet: Private udlejningsejendommes budgetleje 2002, tabel 6.2 LEJ06Lejeindtægter efter type, pris og tid (kr./kvm./år, pct.)
Kilde: Socialministeriet: Private udlejningsejendommes budgetleje 2002, tabel 6.1 LEJ07Det lejedes værdi i København efter område, niveau og tid. (kr/kvm)
Kilde: Ejendomsforeningen Danmark LEJ08Udbudsleje by type, område and tid (kr pr. kvm.)
Kilde: Ejendomstorvet Udbudsstatistik OMS05Udbudte boliger by ejendomstype, område and tid. (antal, ultimo måneden)
Kilde: Realkreditrådet " PRIS01Ejendomspriser efter ejendomstype, område og tid (kr./kvm.)
Kilde: SKAT: Salgsstatistik, tabel 15, 30, 45 PRIS01KREjendomspriser (2007 kommuneinddeling) by ejendomstype, område and tid. (kr./kvm.)
Kilde: SKAT: Salgsstatistik PRIS02Ejendomspriser efter ejendomstype, område og tid (kr./kvm.)
Kilde: Realkreditrådet PRIS02KREjendomspriser (2007 Kommuneinddeling) by ejendomstype, område and tid. (kr./kvm.)
Kilde: Realkreditrådet " PRIS03Offentlige vurderinger efter område, ejendomstype, enhed og tid (kr./ejendom (1.000 kr.))
Kilde: SKAT: Vurderingsstatistik PRIS03KROffentlige vurderinger (2007 kommuneinddeling) efter område, ejendomstype, enhed og tid (kr./ejendom (1.000 kr.))
Kilde: SKAT: Vurderingsstatistik PRIS04Forventningsundersøgelse om prisudviklingen by område, ejendomstype, forventning til næste kvartal and tid. (pct.)
Kilde: Dansk Ejendomsmæglerforening: Forventningsundersøgelse " PRIS05Boligformuen efter opgørelsestype, ejendomstype og tid (mia. kr.)
Kilde: Danmarks Nationalbank: Working Papers 2006 - 37, Bilag 7 PRIS07Udbudspriser by ejendomstype, område and tid. (kr./kvm.)
Kilde: Realkreditrådet " REN01Rentestatistik for obligationer by tid, løbetid and type. (pct.)
Kilde: Ejendomsforeningen Danmark og Nykredit " REN02Udlånsaktivitet by datatype, lånetype, ejendomskategori and tid. (kr.)
Kilde: Realkreditrådet REN03Bruttoudlån efter institut, ejendomskategori og tid (mia. kr.)
Kilde: Realkreditrådet REN04Udlånsstatistik efter Datatype, Ejendomskategori og Tid. (Mia. kr.)
Kilde: Realkreditrådet og Realkreditforeningen PRIS6 Forbrugerprisindeks efter varegruppe og tid (indeks)
Kilde: Statistikbanken
PRIS13 Nettoprisindeks, hovedtal efter type og tid (indeks)
Kilde: Statistikbanken
BOST2 Udbetalte beløb til boligsikring i december efter område, boligsikringsart og tid (1000 kr)
Kilde: Statistikbanken
BOST4 Udbetalte beløb til boligydelse i december efter område, boligydelsesart og tid (1000 kr)
Kilde: Statistikbanken
EJEN5 Prisindeks for ejendomssalg efter ejendomskategori og tid (indeks)
Kilde: Statistikbanken
EJEN5 Prisindeks for ejendomssalg efter ejendomskategori og tid (indeks)
Kilde: Statistikbanken
EJEN5 Prisindeks for ejendomssalg efter ejendomskategori og tid (indeks)
Kilde: Statistikbanken
EJEN5 Prisindeks for ejendomssalg efter ejendomskategori og tid (indeks)
Kilde: Statistikbanken
EJEN5 Prisindeks for ejendomssalg efter ejendomskategori og tid (indeks)
Kilde: Statistikbanken
EJEN5 Prisindeks for ejendomssalg efter ejendomskategori og tid (indeks)
Kilde: Statistikbanken
EJEN5 Prisindeks for ejendomssalg efter ejendomskategori og tid (indeks)
Kilde: Statistikbanken