Forside


[ ? ] Hjælp


/ Forside
4. Omkostninger ved ejendomsdrift
OME04Omkostninger for private udlejningsejendomme efter konto, opgørelsestype og tid (kr./kvm./år, kr./lejlighed/år, pct.)
Kilde: Boligministeriet (Erhvervs- og Byggestyrelsen): Private udlejningsejendommes budgetleje 1993 og 2002 OME05Omkostninger ved ejendomsdrift by ejerforhold, omkostningstype and tid. (Kr. pr. kvm. (årets priser))
Kilde: DFM-benchmarking (www.dfm-key.dk) OME06Omkostninger ved ejendomsdrift by ejerforhold, omkostningstype and tid. (Kr. pr. kvm. (årets priser))
Kilde: DFM-benchmarking (www.dfm-key.dk) OVER01Overtagne ejendomme by tid and antal. (antal)
Kilde: Realkreditrådet RES01Restancer by tid and procent. (procent)
Kilde: Realkreditrådet SKAT01Ejendomsværdiskat efter opgørelsestype og tid (mia. kr., promille)
Kilde: Skatteministeriet: Lejeværdiskat og ejendomsværdiskat 1982-2006 SKAT02Ejendomsskatter efter område, ejendomsskattetype og tid (promille)
Kilde: Kommunernes Landsforening SKAT02KREjendomsskatter (2007 kommuneinddeling) by område, ejendomsskattetype and tid. (promille)
Kilde: Kommunernes Landsforening ILON2 Lønindeks for den private sektor efter branche og tid (indeks)
Kilde: Statistikbanken
ILON3 Årlig ændring i timefortjenesten for den private sektor efter branche og tid (pct.)
Kilde: Statistikbanken
PSKAT Personbeskatningen fordelt efter område, beskatningsprocent og tid (pct.)
Kilde: Statistikbanken
ESKAT Beskatningsværdier og ejendomsskatter efter område, beskatningsgrundlag og tid (kr.)
Kilde: Statistikbanken
TVANG Kundgjorte tvangsauktioner efter type og tid (antal)
Kilde: Statistikbanken