Forside


[ ? ] Hjælp


/ Forside
3. Omkostninger ved byggeri
OMB01Nøgletal for støttet byggeri efter ejendomstype, område, udgiftstype og tid (kr./kvm.)
Kilde: Socialministeriet: Nøgletal for alment boligbyggeri, tabel 1.1-1.5 OMB02Anskaffelsessum for nybyggeri efter ejendomstype, udgiftstype og tid (pct.)
Kilde: Socialministeriet: Nøgletal for alment boligbyggeri, tabel 2.1 OMB03Anskaffelsessum for støttet byggeri efter ejendomstype, udgiftstype, pris og tid (kr./kvm.)
Kilde: Socialministeriet: Nøgletal for alment boligbyggeri, tabel 2.3-2.6 OMB04Håndværkerudgifter for nybyggeri efter ejendomstype, udgiftstype og tid (pct.)
Kilde: Socialministeriet: Nøgletal for alment boligbyggeri, tabel 2.2 BYG4 Byggeomkostningsindeks for boliger efter hovedindeks, delindeks, art og tid (kvartalvis indeks)
Kilde: Statistikbanken
BYG5 Byggeomkostningsindeks for boliger efter hovedindeks, delindeks, art og tid (årligt indeks)
Kilde: Statistikbanken
BYG6 Omkostningsindeks for anlæg efter art, indekstype og tid (indeks)
Kilde: Statistikbanken