Forside


[ ? ] Hjælp


/ Forside
2. Nybyggeri
NYB01Antal nybyggede almene boliger efter ejendomstype, bygningstype, område og tid (antal)
Kilde: Boligselskabernes Landsforening: Alment byggeri med støttetilsagn, " NYB02Nybyggede almene boliger efter ejendomstype, bygningstype, område, antal rum og tid (antal)
Kilde: Boligselskabernes Landsforening: Alment byggeri med støttetilsagn, " NYB03Nybyggede almene boliger efter ejendomstype, bygningstype, område, anskaffelsessum og tid (kr./kvm./år)
Kilde: Boligselskabernes Landsforening: Alment byggeri med støttetilsagn, " BYGV1 Samlet byggeri (ikke korr. for forsinkelser). Etageareal efter område, tilstand, anvendelse, ejerforhold og tid (kvm.)
Kilde: Statistikbanken
BYGV11 (Efter kommunalreformen) Samlet byggeri (ikke korr. for forsinkelser). Etageareal efter område, tilstand, anvendelse, ejerforhold og tid (kvm.)
Kilde: Statistikbanken
BYGV2 Fuldført byggeri (ikke korr. for forsinkelser). Etageareal efter område, påbegyndelsesår, byggesagstype og tid (kvm.)
Kilde: Statistikbanken
BYGV22 (Efter kommunalrefomen) Fuldført byggeri (ikke korr. for forsinkelser). Etageareal efter område, påbegyndelsesår, byggesagstype og tid (kvm.)
Kilde: Statistikbanken
BYGV3 Antal boliger efter område, tilstand, anvendelse, ejerforhold og tid (antal)
Kilde: Statistikbanken
BYGV8 Det samlede etageareal (korr. for forsinkelser) efter tilstand, anvendelse og tid (1000 kvm.)
Kilde: Statistikbanken
BYGV9 Det samlede boligbyggeri (korr. for forsinkelser) efter tilstand, bygherreforhold og tid (antal)
Kilde: Statistikbanken
BYGV10 Det samlede boligbyggeri (korr. for forsinkelser) efter tilstand, anvendelse og tid (antal)
Kilde: Statistikbanken